Termeni si conditii de utilizare a serviciului Myaccount prin intermediul aplicatiei Myaccount

Pentru scopul acestor termeni si conditii de utilizare a serviciului MyAccount prin intermediul Aplicatiei My Account:

TELEKOM Romania Mobile este TELEKOM Romania Mobile Communications S.A., furnizor de servicii de comunicatii electronice, cu sediul social in Splaiul Independentei nr. 319G, etaj 1 si 2, sector 6, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/433/1999, cod unic de inregistare 11952970, inregistrat ca operator de date cu caracter personal in baza Notificarii nr. 3076,

TELEKOM Romania este TELEKOM Romania Communications S.A. furnizor de servicii de comunicatii electronice, cu sediul social in Piata Presei Libere nr. 3 -5, City Gate, Turnul de Nord, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/8926/1997, cod unic de inregistare RO427320, inregistrat ca operator de date cu caracter personal in baza Notificarii nr. 292

TELEKOM Romania Mobile si TELEKOM Romania vor fi denumite impreuna in cele ce urmeaza “Societatile” sau “TELEKOM Romania”.

Termenii folositi in cadrul acestui document vor avea urmatorul inteles:

Aplicatia My Account inseamna programul software preinstalat pe terminalele mobile achizitionate in reteaua Telekom si parteneri sau descarcat de catre Client din iOS 4.0 AppStore ® prin intermediul careia Clientii Societatilor vor avea acces la Serviciul My Account astfel cum este definit in Termenii si Coditiile de utilizare a serviciului MyAccount, acceptate de catre Client la momentul inregistrarii contului personal de My Account.

Termenii si Conditiile de folosire a Serviciului My Account presupun acei termenii si conditii acceptati de catre orice utilizator al servicului la momentul inregistrarii contului pe site-ul web www.telekom.ro, sectiunea “My Account”, in scopul utilizarii Serviciului My Account.

Utilizator al Cartelei TELEKOM Romania Mobile reprezinta orice persoana care utilizeaza servicii de comunicatii electronice TELEKOM Romania Mobile preplatite.

Ceilalti termeni folositi cu majuscula in acest document vor avea intelesul atribut prin Termenii si Coditiile de Utilizare a Serviciului MyAccount.

Clientul intelege ca acesti Termeni si Conditii nu exclud, ci completeaza Termenii si Coditiile de utilizare a Serviciului MyAccount iar asumarea lor este obligatorie pentru a putea folosi Aplicatia.

1. DESCRIEREA SERVICIULUI MY ACCOUNT ACCESAT PRIN INTERMEDIUL APLICATIEI MY ACCOUNT

Clientul este informat ca aceasta modalitate de accesare a Serviciului comporta anumite limitari fata de versiunea oferita Utilizatorilor pe website-ul www.telekom.ro, sectiunea “My Account”.

Astfel, Serviciul MyAccount accesat prin intermediul Aplicatiei My Account pune la dispozitia Utilizatorilor:

 • informatii privind serviciile/produsele Societatilor;
 • posibilitatea de a achita on-line serviciile de comunicatii pe baza de abonament, precum si posibilitatea de a reincarca on-line cartelele TELEKOM Romania Mobile preplatite;
 • pot viziona informatii limitate despre comenzi si plati (i.e. data comanda; data plati, etc);
 • informatii despre factura sau infomatii despre cartela preplatita Telekom Mobile Romania (valoare credit, perioada activa, perioada de gratie, modalitati de reincarcare);
 • informatii despre alte servicii ale Societatilor;
 • informatii privind serviciile deja achizitionate de la oricare dintre Societati, informatii care includ, dar nu se rezuma la informatii despre Abonat sau vizualizarea balantei contului;
 • posibilitatea de a gasi pe harta locatii ale magazinelor celor doua Societati.
 • Posibilitatea de a activa si dezactiva optiuni si extraoptiuni pentru serviciile postplatite.
 • Notificari de tip PUSH pe terminalul mobi (e.g emiterea facturilor, oferte noi ale Societatilor sau expirarea creditului);
 • Posibilitatea de activare a serviciului E-bill;
 • Posibilitate de activare a serviciilor Telekom TV Web & Mobile.

Serviciile descrise mai sus vor fi disponibile in conditiile mentionate in Termenii si Conditiile de folosire a Serviciului My Account, cu exceptia limitarilor descrise in acest document.

2. UTILIZAREA SERVICIULUI MYACCOUNT ACCESAT PRIN INTERMEDIUL APLICATIEI MY ACCOUNT

Serviciul MyAccount poate fi accesat de catre Utilizatori si prin intermediul Aplicatiei in conditiile si cu limitarile descrise in acest document.

Aplicatia va putea fi download-ata din iOS 4.0 AppStore ®  sau va fi preinstalata pe terminalele mobile achizitionate in reteaua Telekom si parteneri.

Accesarea Serviciului prin intermediul Aplicatiei se face numai prin intermediul unei conexiuni la Internet si prin utilizarea unui terminal mobil dotat cu system de operare iOS 4.x.

Folosirea Aplicatiei presupune: (i) inregistrarea prealabila in vederea utilizarii serviciului My Account pe website-ul www.telekom.ro si acceptarea prealabila, integrala si neconditionata a

Termenilor si Conditiilor de folosire a Serviciului My Account precum si (ii) acceptarea prealabila, integrala si neconditionata a prezentilor termeni si conditii.

Utilizatorul este responsabil in legatura cu pastrarea confidentialitatii Numelui de Utilizator si a Parolei de acces, fiind obligat sa notifice despre orice utilizare neautorizata si despre toate bresele de securitate (inclusiv de cele suspectate). Utilizatorul intelege si accepta ca Societatile nu au nicio responsabilitate in legatura cu eventualele daune directe si/sau indirecte cauzate Utilizatorului (i) prin orice acces neutorizat care poate sa apara ca rezultat a acestor actiuni sau (ii) prin folosirea neautorizata sau ilegala a datelor de catre o terta persoana ca urmare a neglijentei sau culpei Utilizatorului ori din alte motive.

Utilizatorul este informat cu privire la faptul ca Aplicatia My Account ofera posibilitatea logarii automate prin selectarea unei optiuni in acest sens. Acest lucru presupune ca Utlizatoul nu va fi nevoit sa introduca de fiecare data Numele de Utilizator sau Parola. In cazul in care utilizatorul alege aceasta optiune, acesta are cunostinta si isi asuma riscul ca informatiile sale personale (inclusiv, dar fara a se limita la datele sale personale) sa fie accesate de un tert, in cazul instrainarii, pierderii, furtului sau folosirii din orice alt motiv de catre o alta persoana a terminalului mobil.

Serviciul MyAccount este furnizat prin intermediul unui sistem informatic cu acces restrictionat. Orice accesare a sistemului, prin folosirea unui nume de utilizator si a unei parole (cod de acces) care nu au fost alocate celui care incearca sa acceseze sistemul, in considerarea identitatii sale si a calitatii de Client, sau de Utilizatorul Administrator, sau accesarea sistemului in orice alt mod, prin inlaturarea neautorizata a restrictiilor de acces, precum si utilizarea sistemului cu depasirea limitelor autorizarii constituie infractiune si se pedepseste conform legii romane. Continuarea procedurii de acces este considerata ca o intelegere neechivoca, din partea persoanei care incearca accesarea, a avertismentului de mai sus si a consecintelor nerespectarii acestuia.

Folosirea sectiunii Magazine din aplicatia mobila necesita incarcarea unor informatii din afara retelei Telekom Romania Mobile motiv pentru care traficul de date inregistrat la folosirea acestei sectiuni nu este gratuit si este dedus conform planului tarifar al clientului.

Totodata traficul de date inregistrat la folosirea aplicatiei mobile din alte retele decat reteaua mobila Telekom Romania de  nu este gratuit si este dedus conform planului tarifar al clientului in reteaua de access.

3. ACTIVAREA E-BILL SI A SERVICIILOR TELEKOM TV WEB & MOBILE PRIN INTERMEDIUL APLICATIEI MY ACCOUNT

Aplicatia My Account permite Clientilor exclusiv activarea serviciului E-Bill.

De asemenea, Aplicatia permite activarea serviciilor Telekom TV Web & Mobile. In vederea activarii acestor servicii, Utilizatorul declara ca a citit si a acceptat in totalitate termenii si conditiile relevante. Acesti termeni se regasesc prin accesarea urmatorului link: https://www.telekom.ro/termeni-si-conditii/mobile/

4. PLATI EFECTUATE ON-LINE PRIN SERVICIUL MyAccount

Utilizatorii au posibilitatea ca prin intermediul Serviciului MyAccount sa plateasca facturi aferente serviciilor de comunicatii pe baza de abonament si de a reincarca online cartelele Telekom Romania Mobile preplatite.

Detaliile cu privire la plati, precum si termenii si conditiile in care acestea se efectueaza sunt se cele descrise si acceptate prin Termenii si Conditiile de folosire a Serviciului My Account asumati de catre Utilizator la momentul inregistrarii on-line.

5. REINCARCAREA CARTELELOR PREPLATITE Telekom Romania Mobile

In vederea reincarcarii cartelelor preplatite Telekom Romania Mobile, Utilizatorul declara ca a citit si a acceptat in totalitate termenii si conditiile privind reincarcarea. Acesti termeni se regasesc prin accesarea urmatorului link: https://www.telekom.ro/termeni-si-conditii/mobile/

6. ACCESUL LA SERVICIUL MYACCOUNT PRIN INTERMEDIUL APLICATIEI MY ACCOUNT

Scietatile ofera Clientilor acces limitat, in interes personal si in legatura cu serviciile de comunicatii electronice oferite preplatite sau pe baza de abonament, prin intermediul Aplicatei My Account si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral Aplicatia, de a reproduce partial sau integral Aplicatia, de a copia, vinde/revinde sau de a exploata Aplicatia in orice maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor Societatiilor.

Societatile nu vor fi raspunzatoare pentru urmatoarele: (1) erori generate de software, caderi de retea, alterarea si/sau de-securizarea informatiilor care tranziteaza alte sisteme decat cele ale Telekom Romania sau datorate caderii retelei oricarui alt tert; (2) folosirea frauduloasa a retelei de catre Abonat.

Telekom Romania poate decide oricand suspendarea furnizarii, modificarea sau intreruperea furnizarii Serviciului cu efect imediat si fara un anunt prealabil, in scopul efectuarii unor reparatii sau lucrari de intretinere sau in scopul imbunatatirii performantelor Serviciulu sau pentru un alt motiv, oricare ar fi acesta.

7. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele furnizate de catre Utilizatori sunt strict confidentiale. TELEKOM Romania se angajeaza in fata Utilizatorilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane neautorizate si sa le utilizeze strict pentru desfasurarea relatiei de afaceri dintre Utilizator si Telekom.

Prin completarea datelor in vederea accesarii Serviciului prin intermediul aplicatiei mobile My Telekom, Utilizatorul a fost informat si a acceptat Termenii si Conditiile de utilizare a Serviciului. Utilizatorul isi exprima acordul explicit si fara echivoc ca datele sale cu caracter personal transmise pentru inregistrare, sa fie folosite de catre TELEKOM Romania Communications S.A. si TELEKOM Romania Mobile Communications S.A. in vederea furnizarii serviciului oferit prin intermediul acestei aplicatii.

Telekom Romania asigura Utilizatorilor pastrarea confidentialitatii datelor cu carater personal. Aceasta obligatie nu se aplica in cazul oricarei informatii dezvaluite de Utilizator catre terti.

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre Telekom Romania pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), posta, realizarea de rapoarte statistice etc.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, actualizate, Telekom Romania se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai in vederea realizarii scopurilor specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Telekom Romania se obliga sa aplice, in legatura cu datele personale ale Utilizatorilor sai masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Datele cu caracter personal vor putea fi prelucrate de Telekom Romania si in scop de marketing numai daca Utilizatorul si-a exprimat consimtamantul/ optiunea in acest sens si cu respectarea drepturilor prevazute de lege. Utilizatorul isi va putea retrage oricand consimtamantul pentru utilizarea datelor personale in scop promotional, printr-o cerere scrisa si comunicata catre Telekom Romania Mobile Communications S.A.

In conformitate cu legislatia in vigoare, Utilizatorul beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul la acces la datele sale, dreptul la interventie asupra datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum si dreptul de a se adresa in justitie (Legea 677/ 2001).

Exercitarea dreptului de opozitie asupra prelucrarii datelor se face prin inaintarea unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa mentionata la inceputul acestui document  sau prin fax la numarul (021)4137530. In cerere se va preciza daca se doreste ca informatiile sa fie comunicate la o anumita adresa (chiar si e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea numai personal. Telekom Romania va comunica masurile adoptate / informatiile solicitate in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii.

Datele cu caracter personal vor putea fi transmise, urmare a unei cereri expres formulate emise cu respectarea dispozitiilor legale, autoritatilor si/sau institutiilor publice, cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii actiunilor ilicite/infractiunilor informatice in scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau in vederea efectuarii de verificari justificate in baza legii.

Utilizatorului i se pot solicita pe parcursul utilizarii Serviciului orice date rezonabile, incluzand dar fara a se limita la nume si prenume, denumire firma, adresa, cod numeric personal, cod fiscal, numar de telefon, detalii despre plata.

Utilizatorul se obliga sa comunice de indata Telekom Romania, in scris, orice modificare privind datele respective. Aceste modificari devin opozabile Telekom Romania de la data comunicarii in conditii care asigura autenticitatea si integritatea acestora. In caz contrar, Telekom Romania nu isi asuma raspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de Utilizator.

Orice incercare de a accesa, utiliza sau modifica datele personale ale altui utilizator este strict interzisa, fiind pedepsita de lege contraventional sau penal, dupa caz.

Telekom Romania nu promoveaza transmiterea de mesaje electronice nesolicitate (SPAM).

In cazul platilor efectuate cu cardul, acestea se efectueaza prin intermediul solutiilor de plata online oferite de tertul autorizat GECAD EPAYMENT INTERNATIONAL S.A. In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane, GECAD EPAYMENT INTERNATIONAL S.A. garanteaza legalitatea si securitatea sistemelor informatice. Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverele Telekom sau pe serverele GECAD EPAYMENT INTERNATIONAL S.A.

Telekom Romania poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre, asiguratori.

8. PRETURI

Preturile afisate in Aplicatia My Account includ TVA in cazul serviciilor postplatite. In cazul serviciilor preplatite Telekom Romanaia Mobile, TVA-ul este perceput la achizitionarea cartelei, iar valorile creditului ramas sau dedus sunt afisate fara TVA.

9. RASPUNDEREA

Clientii vor raspunde pentru orice daune, directe sau indirecte, aduse Societatilor cu intentie sau din culpa (neglijenta sau imprudenta) utilizatorului sau persoanelor pentru care acesta raspunde, inclusiv Administratorul Utilizator, sau ca urmare a folosirii frauduloase a Serviciului.

Clientul a fost informat si accepta faptul ca Societatile nu pot fi facute raspunzatoare, in niciun caz, pentru daunele, directe sau indirecte, cauzate Utilizatorului de nefunctionarea sau functionarea necorespunzatoare a Serviciului MyAccount.

10 INCETAREA ACESTOR TERMENI SI CONDITII

Oricare dintre parti are dreptul de a denunta prezentii termeni privind Serviciul MyAccount.

Denuntarea privind Serviciul My Account furnizat prin intermediul Aplicatiei My Account de catre Utilizator nu atrage dupa sine incetarea relatiei contractuale cu Societatile pentru celelalte servicii.

Incetarea din orice motiv a termenilor si conditiilor de folosire a serviciului my account va atrage dupa sine incetarea prezentilor Termeni si Conditii.

11. FORTA MAJORA. CAZUL FORTUIT

Forta majora si cazul fortuit inlatura raspunderea civila a partii care o invoca. Forta majora va fi considerata fiind un eveniment imprevizibil si insurmontabil pentru una dintre parti si aparut dupa activarea Serviciului. Un astfel de eveniment poate fi, de exemplu: razboi, actiuni umane violente, exproprierea, intreruperea alimentarii cu energie, conflict de munca, incendiu, furtuna sau alte fenomene extraordinare. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

12. MODIFICARI

Clientul a fost informat si accepta faptul ca Societatile isi rezerva dreptul de a modifica oricand, in mod unilateral prezentii termini si conditii de utilizare a Aplicatiei My Account. Utilizarea in continuare a Serviciului reprezinta acceptarea tuturor modificarilor aduse.

Societatile vor informa Utilizatorii despre modificarile aduse TCU prin punerea la dispozitiilor a TCU actualizate pe site-ul https://www.telekom.ro, pe care Utlizatorii se obliga sa ii consulte periodic pe durata folosirii Serviciului.

Clientul a fost informat si accepta faptul ca in cazul in care modificarile il afecteaza in mod negativ acesta are posibilitatea de a dezactiva contul de utilizator in orice moment.

13. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Intregul continut al Aplicatiei My Account – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe si alte date – sunt proprietatea TELEKOM Romania si a furnizorilor sai si este aparat de legea pentru protectia drepturilor de autor si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul TELEKOM Romania a oricaror elemente enumerate mai sus se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.

14. LITIGII

Orice litigiu in legatura cu utilizarea acestui Serviciu va fi rezolvat in conformitate cu Termenii si Conditiile de folosire a Serviciului My Account.

15. DIVERSE

Orice reclamatie cu privire la functionarea Aplicatiei MyAccount va fi adresata la numarul de telefon 1234 apel gratuit din reteua TELEKOM Romania Mobile si din reteua TELEKOM Romania.

Prin acceptarea acestor termeni si conditii, Clientul declara ca are varsta legala pentru a incheia si executa prezentul contract, ca a citit, a inteles in totalitate si este de acord cu termenii si conditiile de utilizare a Serviciului si Aplicatiei MyAccount.