Aplicația MyAccount

Ai toate serviciile într-un singur loc!

Cerere de încetare servicii Telekom Romania Communications S.A. (TKR)

Completează datele tale în formular și bifează mai jos serviciile pentru care dorești încetarea.
Cererea trebuie transmisă cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care se dorește încetarea efectivă.

*Câmpuri obligatorii.

Informații titular contract:

 
 
 
 
Ex: adresata@domeniu.com
Furnizarea adresei de email este necesară pentru a vă putea transmite copia cererii de încetare.
 
Trebuie introdus un cod de facturare specific TKR
(ex. R1234567890123 sau 41234567890123)
info

Solicit încetarea următorului/ lor serviciu/ servicii:

 

 

SERVICII FIXE:

 
0xxxxxxxxx (10 cifre)
0xxxxxxxxx (10 cifre)
0xxxxxxxxx (10 cifre)
0xxxxxxxxx (10 cifre)
0xxxxxxxxx (10 cifre)

 
 

SERVICII MOBILE:

07xxxxxxxx (10 cifre)
07xxxxxxxx (10 cifre)
07xxxxxxxx (10 cifre)
07xxxxxxxx (10 cifre)
07xxxxxxxx (10 cifre)
07xxxxxxxx (10 cifre)
07xxxxxxxx (10 cifre)
07xxxxxxxx (10 cifre)
07xxxxxxxx (10 cifre)
07xxxxxxxx (10 cifre)

Instalate la adresa (pentru servicii fixe):

 
 
 
 
 
 
 

Motivul pentru care doresc încetarea serviciului/ serviciilor este:

Selectați un competitor

Selectați un serviciu

Atașați copie certificat deces*

Detalii solicitant:

În vederea finalizării cererii de încetare a serviciului/ serviciilor mai sus menționat(e), voi putea fi contactat pe baza următoarelor informații:

În calitate de:

 

Atașați mai jos document justificativ:

 
 
 
0xxxxxxxxx (10 cifre)

Înteleg că datele cu caracter personal transmise prin intermediul formularului de încetare vor fi supuse prelucrării în condițiile menționate în cadrul secțiunii dedicate protecției datelor. În cazul în care furnizez datele unei alte persoane, titular de servicii prestate de către Telekom Romania Communications S.A., în contextul prezentei solicitări de încetare prestare servicii, confirm, prin apăsarea butonului "Trimite cererea" faptul că acționez cu autorizarea/ în numele acesteia, în calitate de reprezentant legal sau convențional.

În cazul Clienților care sunt în cadrul Perioadei minime prevazută în Contract: întrucât Contractul încetează, pentru unul sau mai multe Servicii, înainte de expirarea Perioadei minime, mă oblig la plata unei juste despăgubiri pentru încetarea prematură, în cuantumul menționat în Contract, dacă este cazul.