Contul tău MyAccount

Intră în contul tău

Nu ai cont MyAccount? Nu e panică, creează-l acum

MyAccount

?

Intră în contul tău

Nu ai cont MyAccount? Nu e panică,   creează-l acum »

Aplicația MyAccount

Ai toate serviciile într-un singur loc!

Continuitatea afacerii

Declaraţia Politicii de Gestiune a Continuităţii Afacerii

Ca furnizor important de servicii de telecomunicaţii, pentru Telekom Romania este esențială menţinerea abilităţii de a dezvolta şi furniza produsele şi serviciile sale cheie în concordanţă cu aşteptările principalelor părţi interesate.

Prin urmare, politica Telekom Romania este de a menţine capabilităţi de Continuitatea Afacerii pentru a asigura o recuperare promptă şi eficientă a operaţiunilor esenţiale din orice incident sau dezastru fizic apărut în orice punct propriu de activitate.

Sistemul de Gestiune a Continuităţii Afacerii al Telekom Romania se bazează pe standardul ISO 22301:2012.

Gestiunea Incidentelor/Crizelor – uneori denumită Gestiunea Incidentelor - este un proces general care prevede conducerea, procesul decizional şi gestionarea adecvată a impactului extins al unei crize, incluzând comunicarea în timpul crizelor și coordonarea relațiilor cu media.

Planul de Gestiune a Crizelor este responsabilitatea Echipei de Gestiune a Crizelor (CMT) în cadrul fiecărei subsidiare a Grupului OTE. Echipa de Gestiune a Crizelor a Grupului OTE va furniza un punct de escalare și o sursă de sprijin la nivel strategic pentru subsidiare, în caz de necesitate.

Scopul Sistemului de Gestiune a Continuităţii Afacerii Telekom Romania, ca răspuns la o întrerupere semnificativă (fie actuală, fie iminentă), va fi întotdeauna să:

 • Asigure siguranţa angajaţilor Telekom Romania şi a celorlalţi ocupanţi sau vizitatori ai clădirilor;

 • Răspundă obligațiilor față de angajați, clienți, acţionari şi alte părţi interesate;

 • Minimizeze întreruperile de servicii care afectează clienții şi să protejeze şi păstreze activele şi reputaţia companiei;

 • Faciliteze reluarea operaţiunilor normale imediat ce este posibil;

 • Asigure continuitatea afacerilor.

Obiectivele cheie ale Sistemului de Gestiune a Continuității Afacerii Telekom Romania sunt:

 • Asigurarea disponibilității produselor, serviciilor și funcțiunilor cheie ale organizației, în conformitate cu așteptările părților cheie interesate și cu obiectivele afacerii;

 • Menținerea certificării organizației ca o cerință de bază pentru contracte sau participarea la licitații, precum și pentru menținerea unei bune reputații pe piață.

Certificat Telekom Romania Communications
Certificat Telekom Romania Mobile Communications

Business Continuity Policy of Telekom Romania

Business Continuity Management Policy Statement

As a leading provider of Telecommunications services it is essential that Telekom Romania maintain their ability to develop and deliver their key products and services in accordance with the expectations of its key interested parties.

As such, it is the policy of Telekom Romania to maintain a Business Continuity capability to ensure the prompt and efficient recovery of essential operations from any incident or physical disaster occurring at any of its premises.

In order to be able to do this, Telekom Romania have established a framework and supporting plans so that there is a consistent and systematic method for the identification of threats/incidents and a common way of assessing the potential or actual impact and therefore who should be informed and who should be managing the situation.

Telekom Romania’ BCMS is following the relevant standard, i.e. ISO 22301:2012.

Incident/Crisis Management –sometimes referred to as Incident Management, is the overarching process that provides the appropriate leadership, decision making and management of the wider impact of a crisis, including crisis communications and media handling.

The Crisis Management Plan is owned by the Crisis Management Team (CMT) of each OTE Group affiliate. The OTE Group CMT will provide a point of escalation and a source of strategic level support to the affiliates when required to do so.

The Telekom Romania’ Business Continuity Management System's aim, in response to a significant disruption (whether actual or impending), will always be to:

 • Ensure the safety of the Company’s employees and other occupants or visitors within the buildings;

 • Endeavour to meet our obligations to employees, customers, shareholders and other interested parties;

 • Minimize disruption to our customers and to protect and preserve our assets and reputation;

 • Facilitate a return to normal operations as soon as practicable;

 • Stay in business.

The Telekom Romania’ Business Continuity Management System Key Objectives are to:

 • Ensure the availability of company’s products, services and key business functions in-line with key stakeholders’ expectations considering business objectives.

 • Maintain the organization certification as a prerequisite for auctions or contracts and as well as to ensure a good reputation on the market.

Certificate Telekom Romania Communications
Certificate Telekom Romania Mobile Communications
 
 
Folosești un browser pentru care nu mai oferim suport. Pentru a vizualiza corect conținutul site-ului telekom.ro, te rugăm să folosești ultimele versiuni a broweserelor Chrome, Firefox, Safari, Opera sau Edge.

Salutare!

Veștile bune pentru afacerea ta ajung cel mai rapid pe e-mail.

Abonează-te la newsletterul de business pentru noi oferte, promoții și beneficii exclusive.

Vreau newsletterul

Portează-te la Telekom în 3 pași!

1: Introdu câteva detalii ale numărului pe care vrei să-l portezi: